Tjänster

Teknokyl är verksamma inom projektering, installation och service av kyl-, frys-, klimat och datakylanläggningar samt fastighetsvärmepumpar och utför entreprenader med egna lösningar lika väl som med färdiga handlingar.

Vi samarbetar med rör-, isolerings-, bygg-, el-, styr- och ventilationsföretag för att kunna tillgodose att vår beställare får en helhets lösning vid installationer och service.

Teknokyl har med ständigt stigande antal kunder tecknat underhållskontrakt som i första hand består av förebyggande underhåll och lagstadgad periodisk läcksökning enligt EU-förordningen.

I övrigt är kontrakten individuella beroende på typ av anläggningar samt olika önskemål på innehåll. Genom IT stöd i form av ett för kylbranschen speciellt rapporteringssystem hjälper vi kunden att hantera lagstadgad årsrapportering.

Vi utför:

  • Projektering och installation
  • Service och underhåll
  • Periodisk läcksökning enligt EU-förordningen
  • Prestandamätning och energioptimering
  • Uthyrning av kyl- och komfortanläggningar
  • Jourservice till avtalskunder